QUÉT QR NHANH
QUÉT QR NHANH Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn nhà hàng sử dụng QuickQR
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Tham gia ngay
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Lời chứng thực

Gói thành viên

Simple

Miễn phí
Đặc điểm của Simple
 • 8 Danh mục thực đơn
 • 15 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 500 Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
 • Teknik Destek
Kế hoạch hiện tại

Starter

Thử nghiệm
Đặc điểm của Starter
 • 8 Danh mục thực đơn
 • 10 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 1500 Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
 • Teknik Destek
Tham gia ngay

Premium

₺49.90/ Hàng tháng
₺499.90/ Hàng năm
₺2,999.90 Cả đời
Đặc điểm của Premium
 • Vô hạn Danh mục thực đơn
 • Vô hạn Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
 • Teknik Destek
Tham gia ngay